Přestaňte hledat mimo sebe to, co je pro Vás dobré a špatné. Místo toho nalezněte svůj kompas, nastavený podle Vás. Začnete žít, ne pouze přežívat.

V minulých článcích jsem se rozepsal o možných příčinách nadváhy. Za více než 10 let zkoumání, jsem přišel na těch osm příčin, o kterých jsem Vám psal. Samozřejmě, že existují i různé kombinace těchto příčin, například někdo může mít hlavní příčinu stres a jeho další příčina může být špatný spánek. Jiný může mít rozhozený inzulín a k tomu rozbouřené emoce, díky kterým má neustále chutě na sladké. Když si k těm 8 příčinám přidáme dvoj a trojkombinace, kterých je celkem 84, dostaneme celkem tedy 92 příčin nadváhy. Vždy je ale samozřejmě nejlepší začít pracovat na té hlavní příčině. Ta není hlavní příčinou jen tak, většinou souvisí i s osobním růstem člověka.

Závislost je bodem nula

Nejčastější překážkou osobního růstu je většinou nějaká závislost. Závislost může mít různé formy, například závislost na látkách (drogách, lécích, alkoholu, cigaretách, cukru nebo avokádu), na názorech druhých (doma nebo v práci), nebo na postavení, přesvědčení či názoru (ego). Osobní růst je cesta od závislosti k nezávislosti. Svoboda, sebevědomí a vitalita jsou dosažené stavy bez závislostí.

Nestačí vědět, co vás trápí, ale musíte pochopit i proč

Když už tušíte příčiny a jste si vědomi závislostí, potřebujete pochopit biologickou podstatu příčiny. Jinými slovy se potřebujete něco nového naučit, změnit myšlení a posunout se ve směru růstu. Už Einstein říkal: „Významné problémy, před kterými stojíte, nemůžete řešit na stejné úrovni myšlení, na jaké jste byli, když jste je vytvářeli“. Každý z Vás, kdo se podívá kolem sebe, nebo do svého nitra, tak pozná své problémy, které si vytvořil v minulosti. Většina těch problémů je hlubších a složitějších, než jste na začátku své cesty schopni si přiznat, a proto je nelze řešit na úrovni jejich projevů, ale potřebujete se dostat na novou hlubší úroveň myšlení. Emocemi ani vůlí je nevyřešíte. A kromě myšlení potřebujete znát i směr Vašeho vývoje.

Dostat to až do těla

První směr vývoje je učení. Život člověka začíná bez myšlení. Má jenom emoce. Emoce všem v prvních letech života ukazují směr k dobrému, nebo od zlého. Po nich se začíná rozvíjet myšlení, které pomáhá v emocích dělat pořádek. Až nakonec se formuje vůle, která pomáhá realizovat to, z čeho máme dobré pocity a to, o čem víme, že nám prospívá. Proces učení je však opačný. Ten začíná myšlením, potřebujete se naučit nové znalosti, které Vás ve změně podrží. K nim poté můžete přidat emoční učení, které je postavené na napodobňování, ze kterého musíte mít dobrý pocit. Až statistický počet opakování, kterých dosáhnete vůlí, vytvoří návyk na úrovni těla, jež se pod jeho energií začne přizpůsobovat, měnit.

Sobec, kamarád, přítel

Druhý směr vývoje je změna formy myšlení. Forma myšlení určuje naše perspektivy, priority a naše schopnosti. Vývoj myšlení začíná na úrovni námi limitované mysli, se kterou trávíme začátek našeho života. Tato forma myšlení má pouze svou vlastní perspektivu. Není schopna se podívat na svět očima jiných. Patří k začátku našeho života a logicky vyústí u většiny do sociálně podmíněné formy myšlení, která je už schopna se ponořit do perspektiv jiných lidí, teorií, organizací, ideologií, nebo náboženství. Přes tyto perspektivy ostatních se tato forma mysli rozhoduje, co je správně a co špatně.

Vím, že to nechcete slyšet, ale vždy je řešením růst

Ne všichni si jsou schopni sami přejít do další úrovně, ve které je možné si zachovat svoji perspektivu a zároveň vnímat perspektivy, pohledy a názory ostatních a dokonce je použít pro posílení vlastních argumentů a principů. To je doménou sebeurčující formy mysli. Jednotlivé formy myšlení mohou vytvářet různé typy problémů. Například moje klientka Hana se snažila o vytvoření zdravých návyků, ale nešlo jí to, protože manžel na to nevěřil. Její sociálně podmíněná forma mysli, která byla ponořena do perspektivy svého manžela, neuměla zavést zeleninové saláty do rodinného jídelníčku do doby, než udělala krok k sebeurčující formě mysli, která ji umožnila zachovat si svou perspektivu a názory ostatních vnímat, ale nenechat se nimi ovlivnit.

Každý sám si je strůjcem svého štěstí

Třetím směrem vývoje je osobní posun k proaktivitě. Jak říkal David Thoreau: „Neznám žádnou povzbudivější skutečnost, než je nesporná schopnost člověka povýšit svůj život vědomým úsilím. Každý z nás se stává lepším vědomým úsilím“. Jakmile to mí klienti pochopí, tak přepínají z reaktivity do proaktivity, protože tím začínají být strůjcem svého štěstí. Nikdo jiný to za Vás neudělá.

A pak už stojí v cestě jenom…

Bez ohledu na příčiny, závislosti, učení, změny formy myšlení a posun k proaktivitě, neustále se náš postup ztěžuje iluzemi a zkreslením…hádejte kdo v tom má prsty? Ano, naše mysl, ta nám stěžuje postup vpřed, jak se jenom dá. Proto jsem se rozhodl, že další části mého mailingu bych rád věnoval jim. Pastičkám naší mysli. K nim přidám dalších pár příběhů, které Vám je pomohou pochopit, a věřím, že i uchopit.

Pokud byste se chtěli pustit po cestě růstu od příčiny, přes odstranění závislosti, rozvinutí učení až k posunu k vyšší formě myšlení a k proaktivitě, rád Vás na Vaši cestě doprovodím. Zavolejte mi a domluvíme se, jak bychom to provedli. Moje číslo: 736 766 878.

Pin It on Pinterest

Share This